INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SAND IDRETTSLAG 14. MARS KL. 19:00.

Postet av Sand Idrettslag den 28. Feb 2017


Til

Medlemmene i Sand Idrettslag

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SAND IDRETTSLAG

TIRSDAG 14. MARS KLOKKA 19.00Årsmøte avholdes på Grendehuset, Olaløkka

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styre senest 7. mars 2017.

Sakene kan sendes til sand-il@sand-il.no eller Sand IL, Postboks 364. 2051 JESSHEIM.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøte.


Valgbarhet:

I NIFs lov § 2-4 heter det at:

”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater / representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i meldemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, og utvalg mv. Med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyre pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

StyretSand IL ønsker at du velger Get

Postet av Sand Idrettslag den 8. Apr 2016Sand Antennelag har ikke lengre mulighet til å levere tjenester til oss på Sand.

De har derfor vært i dialog med alle de store aktørene på markedet for å få til et samarbeid som best vil ivareta det arbeidet som er lagt ned i Antennelaget.

Det som har vært viktig for Sand Antennelag er at beboere på Sand fremdeles skal oppleve den lokale tilstedeværelsen, gode og fremtidsrettede produkter og tjenester – til en god pris.

Etter samtale med alle de store aktørene på markedet, er det Get som har gitt det beste tilbudet til beboere på Sand, med vedvarende rabatterte priser.

I tillegg ønsker Get å ivareta den lokale forankringen på Sand, og tilføre en betydelig sum til oss i Sand IL, hvis oppslutningen er god.

Vi syntes det er utrolig bra at Sand Antennelag og Get har tenkt på oss i denne avtalen, og oppfordrer alle til å bestille tjenester fra Get.

Har du ikke vært på informasjonsmøte holdes det siste møte på:

Olaløkka Grendehus

Tirsdag 12. april

17:00-19:00 eller 19:30-21:30.

Du kan bestille Get på www.villa.get.no, spørsmål til Get kan sendes på nyttnett@get.no.

Tilbudet fra Get gjelder for bestillinger før 1. mai, så for å få det beste tilbudet bør du bestille snarest.

Vi håper du velger Get, da hjelper du også Sand IL!

Mvh

Styret

Sand ILÅrsmøte Onsdag 25 Mars.

Postet av Sand Idrettslag den 25. Mar 2015Endelig er det tid for årsmøtet i Sand IL! Vi gleder oss utrolig til å se dere alle i kjellerlokalet på Olaløkka i kveld klokken 19:00. Vel Møtt!Årsmøte i Sand IL

Postet av Sand Idrettslag den 8. Mar 2015ONSDAG 25. MARS KLOKKA 1900


Årsmøte avholdes på Grendehuset, Olaløkka

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styre senest 13. mars 2015.

Sakene kan sendes til sand-il@sand-il.no eller Sand IL, Postboks 364. 2051 JESSHEIM.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøte.

Valgbarhet:

I NIFs lov § 2-4 heter det at:

"Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og
utvalg mv. i NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater / representanter fra begge
kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
meldemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, og utvalg mv. Med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved
beregningen av kjønnsfordelingen.

Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyre pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

Velkommen til årsmøte.
Med vennlig hilsen
Styret
Sand IL