NFF valgte Olaløkka som sitt nye fotballanlegg

Postet av Sand Hovedstyre den 30. Aug 2018Norges Fotballforbund vraket Funnefos i Nes til fordel for Sand på Jessheim når man skal bygge et moderne treningssenter for landslagene.

Det skriver Romerikes Blad. Det skal etter planen bygges to naturgressbaner og to kunstgressbaner, alle med undervarme i tilknyttet til Sand ILs anlegg på Olaløkka.

– Sand kan benytte de to kunstgressbanene, mens gressbanene blir naturhelligdom for landslagene, sier Jan Ivar Engebretsen i Ullensaker Idrettsråd.

Først neste år går ventelig de siste formalitetene mellom NFF og Sand IL i orden. Inntil videre har NFF inngått en intensjonsavtale om bygging av treningsanlegget, men uten forpliktelser, opplyser NFF til NTB. Nå skal planene utredes nærmere.

Det skal bygges garderobeanlegg, møterom, kontorlokaler og tribuner. NFF ønsker å spille en rekke aldersbestemte landskamper på det nye treningsanlegget nær Gardermoen.

(©NTB)

eub.no | jessheimpuls.no | vg.no | netttavisen.noRetningslinjer for publisering av bilder og film

Postet av Sand Hovedstyre den 9. Apr 2018


I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder. Norges idrettsforbund ønsker derfor å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film av våre medlemmer. 


Idrettsforbundet har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven.

Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.

Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som lett kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte.

Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig, men ved bruk av samtykkeerklæringen vil det ikke være rom for tvil om at samtykke er gitt.


Idrettsforbundets retningslinjer:

  1. Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
  2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
  3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
  4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn.
  5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.
  6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
  7. Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SAND IDRETTSLAG m/ Saksdokumenter

Postet av Sand Hovedstyre den 24. Feb 2018

Årsmelding Sand.doc

Agenda.doc

orgplan 2018.doc

Sak til årsmøte - Stemmerett for mindreårige medlemmer.docx

Lovnorm Idrettslag - Utkast til behandling i årsmøtet.docx

Årsmøtesak videre utbyggingsplaner Olaløkka pr. 14.03.18.pdf

Årsmøtesak oppgradering banelys Olaløkka pr. 14.03.18.pdf


Dokumenter fra undergruppene ligger på deres dokument sider.


Årsmøte avholdes på Grendehuset, Olaløkka, kjellerlokalet.

ONSDAG 21. MARS KLOKKA 19.30-20.30

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styre senest 11. mars 2018.

Sakene kan sendes til sand-il@sand- il.no eller Sand IL, Postboks 364. 2051 JESSHEIM.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøte.

Valgbarhet:

I NIFs lov § 2-4 heter det at:

”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og
utvalg mv. i NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater / representanter fra begge
kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
meldemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, og
utvalg mv. Med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3
medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved
beregningen av kjønnsfordelingen.

Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til
nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyre
pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter,
mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen
Styret
Sand ILJubileumslogo

Postet av Sand Hovedstyre den 7. Feb 2018

Sand IL feirer 100 års jubileum i 2018, dette skal vi selvfølgelig feire. Nå er jubileumslogoen klar. Den finnes i 2 variasjoner, med blå og hvit bakgrunn. Logoen vil bli trykket på nye drakter og da brukes noen år da vi ikke bytter drakter hvert år.Julegrantenning Søndag 3. Desember

Postet av Sand Hovedstyre den 28. Nov 2017


Det blir julegrantenning Søndag 3. Desember klokken 18:00 på Olaløkka.


Nissen kommer på besøk til barna og det blir gløgg til alle.


Vi ønsker alle velkomne til en hyggelig kveld.