Ekstraordinært Årsmøte 26 Oktober

Postet av Sand Idrettslag den 12. Okt 2017


Innkalling til ekstraordinært Årsmøte

26.10.2017

Bakgrunn;

Styret i Sand IL vedtok i styremøte 18. september 2017 å kalle inn til Ekstraordinært årsmøte. (Ref Lovnorm for Sand IL, § 17, 1. del, punkt b).

Sted    : Olaløkka Grendehus

Tid    : 19.00

Agenda

 1. Godkjenning av de stemmeberettigete.

 2. Godkjenning av innkallingen, saklisten og forretningsorden.

 3. Valg av:

  1. Dirigent,
   Styrets forslag til dirigent; Asbjørn Molberg

  2. Referent,
   Styrets forslag til referent; Tone Hassel

  3. To medlemmer til å underskrive protokollen.

 4. Etablering av Amerikansk Fotball (infosak)
  Bakgrunn;
  Det er grunn til å anta at årsmøtet 2017 ikke fikk tilstrekkelig informasjon om konsekvensene ved etableringen av Amerikansk Fotball.
  Hensikt;
  Hensikten er å redegjøre for konsekvenser ved etableringen av Amerikansk Fotball i Sand IL.
  Grunnlagsdokument:
  Forutsetninger og konsekvenser ved å etablere Amerikansk fotball i Sand IL

 5. Utbygging av Olaløkka (beslutningssak)
  Bakgrunn:
  Styret i Sand IL har behov for medlemmenes godkjenning til å benytte deler av oppsparte midler til utbygging Olaløkka.
  Hensikt:
  Hensikten er å redegjøre for fase 1 av utbyggingen, og få aksept for bruk midler for fase 1, og få føringer for de videre planene for utbygging av Olaløkka.
  Grunnlagsdokument:
  Oppgradering av baneforholdene på Olaløkka.

 6. Valg av nytt styre
  Bakgrunn:
  Styret i Sand IL innser at det kan stilles spørsmål håndteringen av etableringen av Amerikansk Fotball i Sand IL (ref punkt 4 ovenfor).
  Hensikt:
  Velge et midlertidig styre for perioden frem til årsmøte 2018.
  Grunnlagsdokument:

Valgkomiteen vil på årsmøtet legge frem forslag til nytt Hovedstyre. Forslag til kandidater vil også kunne behandles i møte.

 

Det vises spesielt til lovnorm for idrettslag:

 • § 6, der det blant annet er anført at for å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned. (Foreldre kan derfor dessverre ikke stemme på vegne av sine barn).
  Ta kontakt med en i styre for å sjekke om dere er registrert som medlemmer. Det er utfordrende og kan oppstå feil i forbindelse med familiemedlemskap.

 • § 17, der det blant annet er anført at ekstraordinært årsmøte i idrettslaget bare skal behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

Dette er medlemmenes mulighet til å påvirke idrettslagets og Olaløkkas fremtid. Alle medlemmene bør derfor kjenne fakta knyttet til denne viktige beslutning som nå skal tas. Møt derfor opp, og bruk din stemmerett.


Dokumenter:

2017.10.11 Forutsetninger og konsekvenser ved å etablere Amerikansk fotball i Sand IL - Utkast 4.doc

Styresak oppgradering av bane Olaløkka pr. 12.10.17.docx


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.