INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SAND IDRETTSLAG m/ Saksdokumenter

Postet av Sand Hovedstyre den 24. Feb 2018

Årsmelding Sand.doc

Agenda.doc

orgplan 2018.doc

Sak til årsmøte - Stemmerett for mindreårige medlemmer.docx

Lovnorm Idrettslag - Utkast til behandling i årsmøtet.docx

Årsmøtesak videre utbyggingsplaner Olaløkka pr. 14.03.18.pdf

Årsmøtesak oppgradering banelys Olaløkka pr. 14.03.18.pdf


Dokumenter fra undergruppene ligger på deres dokument sider.


Årsmøte avholdes på Grendehuset, Olaløkka, kjellerlokalet.

ONSDAG 21. MARS KLOKKA 19.30-20.30

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styre senest 11. mars 2018.

Sakene kan sendes til sand-il@sand- il.no eller Sand IL, Postboks 364. 2051 JESSHEIM.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøte.

Valgbarhet:

I NIFs lov § 2-4 heter det at:

”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og
utvalg mv. i NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater / representanter fra begge
kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
meldemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, og
utvalg mv. Med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3
medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved
beregningen av kjønnsfordelingen.

Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til
nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyre
pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter,
mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen
Styret
Sand IL


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.