INNKALLING TIL DIGITALT ÅRSMØTE I SAND IDRETTSLAG 03.06.2021 KL. 19.30

Postet av Sand Idrettslag den 3. Mai 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Sand Idrettslag.

Årsmøtet avholdes digitalt f.o.m. 03.06.21 kl. 19.30 t.o.m. 11.06.21 kl. 19.30. 

For mer informasjon om digitalt årsmøte og gjennomføring for medlemmer se link til  

https://www.digitalearsmoter.no/for-medlemmer

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 20.05.21 som er to uker før årsmøtet til Sand Idrettslag, postboks 364, 2051 Jessheim eller mailes til sandil.leder@outlook.com
Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Mal-forslag til saker for årsmøte 2020.docx

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøte på vår webside www.sand-il.no og på epost til medlemmer. 

Du vil motta en sms når årsmøte åpner 03.06.21 for å logge deg inn. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sand Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sand Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan kontaktperson for årsmøtet kontaktes på sandil.leder@outlook.com

Årsmøte legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøte.  

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen
Styret  


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.