Hospitering fotball

Postet av Rune Martinsen den 19. Mai 2021

HOSPITERING


Sand-IL ønsker å tilrettelegge for individuell utvikling for våre spillere.

Gjelder alle spillere fra gruppe G10 og eldre.


Vi følger Norges fotballforbunds anbefalinger og retningslinjer for individuell spillerutvikling gjennom hospitering.


Hva er hospitering?

Hospitering er å gi en spiller et sportslig tilbud utover ordinært tilbud i sin egen årsklasse/treningsgruppe. Som utgangspunkt går hospiteringen ut på at spilleren gis tilbud om en trening i uka i tillegg til kamper.


Mål med hospitering

Mål med hospitering er å gi den enkelte spiller mulighet for ferdighetsutvikling ved å kunne trene og spille kamper på et høyere nivå.

Motivet for hospitering skal ikke være å få nok spillere, altså fylle opp et lag.


Hvem kan få hospitering?

Spillere som har sportslige ferdigheter utover sin egen årsklasse/treningsgruppe skal få et sportslig tilbud ut over det ordinære tilbudet. Aktuelle spillere bør i tillegg ha gode holdninger og god motivasjon samt et ønske om å utvikle seg som fotballspiller. Hospitering kan også gjelde jenter sammen med gutter.


Ansvar for hospitering

Det er den enkelte spillers trener som er ansvarlig for at hospitering forekommer og gjennomføres ihht til Sand-IL`s retningslinjer. Trenere skal være positiv til hospitering.


Spilleren

Hospitering skal være på spilleren sine premisser. Det vil si at mengden av aktiviteter og hvilke lag hospitering skal foregå på, avtales av trener sammen med spilleren. Dette bestemmes altså ikke bare av treneren og det er viktig at foreldrene til den aktuelle spilleren deltar i å gjøre endelig avtale om hospitering. Uten unntak skal spilleren tilhøre sitt ”gamle” lag og både trene og spille kamper der.


Hospiteringsavtale

Hospiteringsavtalen (side 2) skal være tydelig for alle parter hva angår:

1. Hvem som skal hospitere

2. Hyppighet

3. Trening og/eller kamp

Hospitant tas imot og presenteres for spillergruppen. Det er viktig å forklare at hospitanten skal være med under gitte aktiviteter (trening og kamp) og behandles slik som de andre.

Sportslig utvalg (fotballstyre) skal uten unntak informeres om hospiteringer. Dette gjøres ved å sende hospiteringsavtalen på mail. Trenger man faglig støtte i forbindelse med hospitering så kontaktes sportslig utvalg.


Evaluering

Både spiller og trener skal få en konstruktiv tilbakemelding underveis. Disse tilbakemeldingene skal omhandle spillerens holdninger og utvikling. Det er trener for det hospiterende lag som er ansvarlig for å gi evaluering av oppholdet.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.