Årsmøte i Sand IL

Postet av Sand Idrettslag den 8. Mar 2015ONSDAG 25. MARS KLOKKA 1900


Årsmøte avholdes på Grendehuset, Olaløkka

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styre senest 13. mars 2015.

Sakene kan sendes til sand-il@sand-il.no eller Sand IL, Postboks 364. 2051 JESSHEIM.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøte.

Valgbarhet:

I NIFs lov § 2-4 heter det at:

"Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og
utvalg mv. i NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater / representanter fra begge
kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
meldemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, og utvalg mv. Med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved
beregningen av kjønnsfordelingen.

Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyre pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

Velkommen til årsmøte.
Med vennlig hilsen
Styret
Sand IL