R-Konseptet (Anti Doping)

Postet av Sand Hovedstyre den 19. Mai 2016

Gjennom vårt forebyggende arbeid ønsker vi at idrettsutøvere skal tenke gjennom sine valg og verdier.

Utøvere skal vite hvorfor doping er forbudt, hva det gjør med kroppen og hvilke konsekvenser det har å bryte dopingbestemmelsene. De skal også være klar over at det er en reell mulighet for at de blir testet, og at vi avslører doping.

Det har i mange år vært drevet et godt holdningsskapende antidopingarbeid i norsk idrett. Nå bygger Antidoping Norge denne aktiviteten omkring R-logoen. WADAs regelverk presiserer at alle organisasjoner skal tilby utøverne opplæring i temaer som dopingkontrollprosedyrer, helsekonsekvenser og regler for medisinsk fritak.

Antidoping Norge tilbyr et bredt spekter av forebyggende og lærerike programmer. Gjennom Rent Idrettslag, Ren Utøver, Ren Skole og Rent Senter ønsker vi å nå ut med informasjon og bygge holdninger blant ulike målgrupper.

Vi har også utviklet diverse videomateriell og informasjonsmateriell. Et foredragsholderkorps dekker hele landet, og organisasjonsledd innen idretten tilbys foredrag gratis.

Ta kontakt med oss. Vi strekker oss langt for å få til det opplegget du ønsker.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.