Ekstraordinært ÅRSMØTE


Arrangør: Sand Idrettslag

Tid


Sted

Vis kart


INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 


24. september 2018 kl. 20:00

Sted: Olaløkka Grendehus Kjellerstua 


AGENDA


 1. Godkjenning av de stemmeberettigede.

 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden.

 3. Valg av
  - Dirigent; Styrets forslag til dirigent; Bjørn Berg 
  - Referent; Styrets forslag til referent; Ole Morten Severinsen 
  - To medlemmer til å underskrive protokollen.

 4. Sak 1
  Mandat til forhandlinger med Norges Fotballforbund om etablering av treningsanlegg for fotball-landslagene.
  Hensikt:
  Styret trenger medlemmenes godkjenning for å starte formelle forhandlinger med NFF. Forhandlingene skal sikre at idrettslagets- og dets medlemmer sine interesser ivaretas. Samtidig gis styret frihet til å fremforhandle en avtale som også sikrer at utbyggingen faktisk igangsettes.
 5. Sak 2
  Mandat til forhandlinger om driftsform og eierforhold for Olaløkka Grendelag.  
  Hensikt:
  Styret trenger medlemmenes godkjenning for å starte samtaler/forhandlinger rundt drift og vedlikehold av eiendommen Sand IL eier sammen med Sand Vel og Hovin Musikkorps. Videre ber Styret om medlemmenes godkjenning til å forhandle om eierform av eiendommen.


Lovnorm for Idrettslag 

Det vises til Lovnorm For Idrettslag;

 • § 6, der det blant annet er anført at for å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. (Foreldre kan derfor dessverre ikke stemme på vegne av sine barn).
  Ta kontakt med en i styre for å sjekke om dere er registrert som medlemmer. Det er utfordrende og kan oppstå feil i forbindelse med familiemedlemskap. 
 • § 17, er det bl.a. anført at Ekstraordinært Årsmøte i Idrettslaget bare skal behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det Ekstraordinære Årsmøte.


Dette er medlemmenes mulighet til å påvirke idrettslagets og Olaløkkas fremtid. Møt derfor opp, og bruk din stemmerett.


Med vennlig hilsen 


Styret Sand-IL
Saksdokumenter:

Ekstraordinært Årsmøte Sand IL sak 1.pdf

Ekstraordinært Årsmøte Sand IL sak 2.pdf


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.