Antidoping Norge hadde nettopp lagt fram en helt ny strategiplan. En plan som flagget ambisjonen om ren idrett, men også et dopingfritt samfunn.

– Vi skal være en drivkraft i idrettens forebyggende antidopingarbeid, men også forebygge doping som helse- og samfunnsproblem, sa kommunikasjonsleder Halvor H. Byfuglien på vårt første møte.

Verdiene lyste mot oss på skjermen. Uavhengig. Kunnskapsrik. Offensiv. Samarbeidende.

– Et verdensledende kontrollprogram er ett av løftene vi skal innfri, fortsatte han. – Vi skal påvirke utviklingen av det internasjonale antidopingarbeidet. Vi skal søke kunnskap som beskytter rene idrettsutøvere. Vi skal se etter de smidige løsningene.

– Hvordan ser folk på dere i dag? spurte jeg.

Han trakk på det, tenkte før han svarte.

– Mange har nok et positivt syn på det vi utfører, men vi har også en jobb å gjøre for at utøvere, ledere, politikere og andre skal se den egentlige nytten i det vi foretar oss. Vi er ikke der for å ta folk. Vi er der for å sørge for like konkurransevilkår, skape en ren idrett.

– Det er akkurat som utrykningspolitiet, sa jeg.

– UP står ikke langs veien for å ta folk som kjører for fort, men for å trygge trafikken, redde liv. De har også klart å formidle oppgaven i tekst og bilder. Du har sett bilbeltekampanjen langs veien? De får fram budskapet. Noen er glad i deg, noen venter på deg.

De neste ukene jobbet vi ut konseptet «Ærlig talt». Seks historier ble valgt ut. Noen fra toppidretten, andre fra bredden og samfunnet forøvrig. Den verdi-sterke vinneren. Den snytte utøveren. Den angrende synderen. Den idealistiske arbeideren. Den pårørende. Den altoppofrende.

Sammen med fotograf Morten Rakke har jeg reist landet rundt for å hente hjem de seks historiene. Gode historier, sterke historier, som både portretterer den enkelte, toppidretten og samtiden vi lever i.

Min egen oppgave har vært å fortelle historier som bidrar til ettertanke, refleksjon og større forståelse. For Morten handlet det om å fange de samme historiene i bilder; både stille og levende.

Etter avsløringene i norsk og internasjonal idrett det siste året, er det færre som stiller spørsmål ved antidopingarbeidets nytte. Telefonene har ringt oftere hos Antidoping Norge på Ullevaal. Kommentatorer i media roper etter flere kontroller, bedre testmetoder og hardere straffer. Det er viktig og bra. Men la oss ikke glemme det som skjer utenfor idretten – og arbeidet i andre enden.

«Regler kan alltid omgås,» sier Eirik Verås Larsen.

«Jobb med gode holdninger,» ber Mads Kaggestad.

I to setninger oppsummerer de essensen i denne kampanjen. I fotball ser vi nå fem dommere i Mesterligakamper, men det er ikke nok til å stoppe filmingen og holdingen. Jukset kan bare stoppes hvis utøverne selv blir sine egne dommere. Den jobben starter når spillerne er små. Den jobben startes av trenere og ledere i titusenvis av idrettslag.

Verdiene tar den neste generasjonen med seg ut på banen, ut på gata.