æresmedlemmer sand-il

 

Trygve Laake
- Æresmedlem fra 1921
- Aktivt medlem fra 25/5-1918
- En av grunnleggerne til Sand-ILHans Hermann Bremer
- Æresmedlem fra 1948
- Aktivt medlem fra 25/5-1918
- En av grunnleggerne til Sand-IL


Halvard Ljøgodt
- Æresmedlem fra 1968

Bengt Berg
- Æresmedlem fra 1993

Ingmann Bredesen
- Æresmedlem fra 1993

Jan Sverre Sandbæk
- Æresmedlem fra 1993

Jan Ivar Engebretsen
- Æresmedlem fra 2018