INNSATSPRISER sand-il 2018

 

Terje Nygård
Mottar Innsatspris fra Sand-IL for sin store innsats for laget gjennom mange år med sine administrative resultater.


Rune Martinsen
Mottar Innsatspris fra Sand-IL for sin store innsats for laget gjennom mange år med sine sportslige resultater.