Bilde og video tillatelse

Her viser vi hvordan du kan sette tillatelse for deling av bilde og video for deg og dine barn

I Hoopit finner du tre ulike alternativer: 

1. Ingen tillatelse
2. Samtykke til deling internt (i Hoopit)
3. Samtykke til deling intert og offentlig (utenfor Hoopit)

Under innstillinger velger du tillatelse til å dele bilder
- Velg riktig samtykke som gjelder for deg og ditt barn. 

Idrettsforbundets retningslinjer: 

 1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, ogfra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
 2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjemabrukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder ogfilm.
 3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyreforeldrenes ønske om publisering.
 4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barnog vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fulltnavn.
 5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttestil medier. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkedegrupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som erpassordbeskyttet.
 6. Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/bilder-pa-nett/bilder-av-barn/

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/