Gruppene 2018Dette blir et helt nytt opplegg og bakgrunnen for det er å kunne beholde nye medlemmer til fellestreningene våre.  • Gruppe 1 Gruppeldere er Kjetil Pedersen


Dette er tidligere gruppe 1 og 2  • Gruppe 2 Gruppeledere er Laila Døhlen Hansen, Ingar Løvlud og Jan Rune Haga

Dette er tidligere gruppe 3 og 4Det blir lagt opp til utstrakt bruk av FB for å innehente info om hvem som kommer på treningene. Tom lager som tidligere år en treningsplan for før, og etter ferien. Tidspunkt for treningene blir uforandret. Tirsdag og torsdager fra kl. 18.00 presis. Oppmøte er Olaløkka.


Jan Rune lager som tidligere år treningsplanen