Aktivitetsavgift 2022
Aktivitetsavgift er en årlig avgift som betales til fotballgruppa. Avgiften brukes som bidrag til å dekke de sportslige aktivitetene spillerne deltar på gjennom året (full personlig fotballforsikring, utstyr, treningsflater, cuper mm)
Aktivitetsavgiften revideres årlig og vedtas på Fotballgruppas årsmøte i mars.

Personlig utstyr Inkludert i 2022:
- Spillerdrakt 
- Strømper / shorts

AlderSats
Barn 3` og 5` fotball
1500,-
Barn 7`, 9` og 11` fotball 1700,-
Senior, A-lag
2850,-
Damelaget1850,-