Vi ønsker flere medlemmer velkommen til klubben vår. 


Enten du ønsker du å spille, fotball, gå på ski, være med i sykkelgruppa eller kun være støttemedlem, kan du melde deg inn her.


Klikk her for å melde deg inn i SAND-IL


Medlemsavgifter Sand-IL 2019
Medlemsavgift er en årlig avgift som betales til Sand-IL.
Alle som er i aktivitet  i Sand-IL må betale denne avgiften.
Medlemsavgiften revideres årlig og vedtas på  årsmøte i mars.

Medlemskap barn 300 kr. pr. år. 

Medlemskap voksen  350 kr. pr. år. 

Medlemskap familie  600 kr. pr. år.
Opptil 6 registrerte personer med samme adresse.

Støttemedlemskap 200 kr. pr. år. 

Som medlem i Sand Idrettslag vil du være en viktig støttespiller til aktivitetene vi driver i idrettslaget, samt at du vil ha stemmerett på årsmøte så lenge medlems-forpliktelsene er oppfylt, jmf. Lovnorm §6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

Lovnormen finner du her